Comments for Doodzonde it is...

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 03, 2017
Rating
starstarstarstarstar
doodzonde it is
by: Sylvia Groot

Heel eenvoudig. Zoveel mogelijk hard bewijs verzamelen en er met niemand over spreken totdat je zeker weet dat je een 'zaak' hebt.

Waar ikzelf in zo'n situatie aan zou werken, is om als die dame weer eens haar zelfbeheersing naar kinderen en/of hun ouders toe verliest, je mobiele telefoon op geluid aanzetten.
Als je daar een aantal van hebt, sta je sterk.

Je kunt haar in dat verband ook uitlokken op een manier dat ze het overzicht in de situatie verliest. Dan kunnen ze zelfs gaan bedreigen.
Heb je meteen een zaak voor de politie.

ZORG ERVOOR DAT JE ZELF ALTIJD UITERST KALM BLIJFT.
Als je niet reageert op hun aanvallen en uitdagingen, worden ze zeer onzeker en dus onvoorspelbaar. Dat kun je dan weer opnemen.

Succes, Sylvia.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Doodzonde it is....


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs