Doodzonde it is...

Ik werk al een hele tijd in een school waar de sfeer goed was en alles goed verliep. Onze directrice destijds ging op pensioen en er kwam een nieuwe. In het begin was ze heel vriendelijk tegen mij maar al snel kreeg ik door dat ze heel egocentrisch was. Ik wist alles van haar maar elke keer als ik iets wou vertellen luisterde ze gewoon niet meer... Wat mij ook opviel was dat ze zeer labiel was, met de minste tegenslag begon ze te wenen. Ik merkte ook op dat ze een pik had tegen bepaalde collega's (die ondertussen ook allemaal weg zijn). Want oh ja... iedereen heeft ze buiten gekregen wat haar iets in de weg legt. Haar geluk was dat ze 'in het begin' heel sterk was in haar job, vooral het papierwerk was tot in de puntjes geregeld. Het sociale aspect verliep iets minder goed(maar dat zagen de bazen niet). Ze was soms heel nors en onbeleefd naar ouders, of soms woedend op een kind zonder een echte reden... Tegen haar ingaan werd niet getolereerd, ze viel je gewoon aan of luisterde niet en zorgde gewoon dat ze kreeg wat ze wou door machtsmisbruik. Door de vele collega's die weggingen, kwamen er jonge meisjes in de plaats. Meisjes die aan hun eerste job begonnen en nog niet anders durfden dan constant ja te knikken. Perfect, die kon ze naar haar hand zetten. Ondanks dat die ook inzien dat ze vrij gestoord is durven ze dit nog niet echt laten merken wat dan weer frustraties bij mij teweeg brengt. En wat de groep nu ook niet meer zo hecht maakt. Ze probeert ons echt tegen elkaar op te zetten. Vorig jaar was een verschrikkelijk jaar: constant was er wel IETS. We kunnen haar nooit pakken op fouten die vastliggen maar nu heeft ze echt een grote fout begaan (stelen) en op de een of andere manier heeft ze haar er toch weer kunnen praten. Wat ze dan altijd doet na 1 van haar schandaaltjes is haar ziek melden zodat de storm weer een beetje is gaan liggen en zo gaat ze weer verder en verder... Ze heeft in onze school 2 vriendinnen (die heeft ze meegebracht toen ze aankwam bij ons zodat ze niet alleen was) zitten die haar altijd zullen blijven steunen... Dat maakt haar heel sterk want wanneer ze weer iets gedaan heeft wat echt niet kan, haalt ze kracht uit hun aanwezigheid. Die personen mogen ook alles en ze zal ze ook echt beschermen! De grote vraag: HOE ERMEE OMGAAN? En hoe krijg je zo iemand buiten? Zo frustrerend... Groetjes

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs