Comments for Doolhof van emoties

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 17, 2017
Rating
starstarstarstarstar
Het zal beter gaan
by: Anonymous

Lieve blessed,

Ik wens je van harte sterkte!

Het is zwaar je nieuwe zijn te aanvaarden maar met de jaren gaat het beter door acceptatie die beetje bij beetje gaat.

Ik weet na jaren niet meer eens of ik wel weer de oude zou willen worden. Ik leef nu veel bewuster, zie dingen die ik eerder niet opmerkte, geniet meer, maak me minder druk om kleinere dingen, leef meer in Het nu, ben me bewuster v dat alles plotseling kan veranderen of zelfs eindigen en.... Sinds het herseninfarct geen erg pijnlijke en misselijk makende migraine aanvallen meer....

Je zult meer en meer berusting vinden en ook iets minder emotioneel worden

Heel veel sterkte en succes!


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Doolhof van emoties.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs