Doorgewinterd in dezen en toch... hoe omzeil je het ergste?

by Anonymous
(Belgie)

Doorgewinterd tav juist dit probleem...

en toch weet ik niet goed hoe dit op de best mogelijke manier aan te pakken.

Ik noem een paar dingen die belangrijk zijn binnen het scenario dat ik helaas op mijn bord kreeg...

- het gaat om een werkrelatie en dus helaas om afhankelijkheid

- de consequenties van het minder of niet goed verlopen van contact zijn aanzienlijk

- betreffend persoon maakt deel uit van een kleine groep en heeft behoorlijke invloed erop

- betreffend persoon stelt 2x binnen 2min gesprek zomaar uit het niets komend "het heeft absoluut niets met jou persoonlijk te maken"

- betreffend persoon juridiseert in sterke mate en voortdurend

- betreffend persoon gebruikt de term 'professioneel' vaak waarbij juist tal van mededelingen en eisen van haar uiterst onprofessioneel zijn - onprofessioneel op z'n best, deels zelfs zeer onbehoorlijk, onbeschoft, bezijden redelijkheid en al hetgeen gebruikelijk is

- communicatievormen/-"vaardigheden": niet direct maar bij voorkeur via via/achter de rug om; niet ter zake doende met wie waarover wordt gesproken, altijd in aanvallende modus; harde taal; houdt geen rekening met bestaande normen en waarden in het algemeen en in communicatie; verwoordt dingen deels ook als bedreiging; pakt alles aan om mee te gooien zonder eea goed uit te zoeken/zonder kennis van zaken; geniet in sterke mate van haar machtspositie; gebruikt anderen/maakt misbruik om haar doelen te bereiken; verzint dingen en vertelt die als zgn feiten; is vooral erop gericht wiggen tussen mensen te brengen en onduidelijkheid te creeren; heeft bij voorbaat altijd gelijk en zou wat dan ook altijd anders en beter aanpakken dan wie dan ook

>> i.a.w.: betreffend persoon heeft, al is het bovenstaande maar een gedeeltelijke opsomming van enkele elementen die in bepaalde richting wijzen, al heel veel over zichzelf prijsgegeven - uiteraard zonder zich er ook maar minimaal bewust van te zijn.

Ik heb bepaalde ideeen over hoe met de groep te communiceren. Uiteraard open, eerlijk en direct. Door onbeschofte vragen zullen ook duidelijk en op nette wijze grenzen moeten worden aangegeven en door sterke neiging om eea in diffusiteit te brengen en van de kern van de zaak af te leiden, zal het nodig zijn steeds weer in het gesprek terug te verwijzen naar waar het echt om gaat. Maar verder... ?

Ik zou voor een iedere tip heel dankbaar zijn!
Bij voorbaat hartelijk dank voor reactie! Het is van belang heel sterk en goed voorbereid het gesprek aan te gaan, zeker gezien tal van omstandigheden waardoor je helaas niet stevig in je schoenen staat.Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Recognize these problems?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs