Een doorgewinterde narcist trekt zich nergens iets van aan

by Joan
(The Netherlands)

Mijn "narcist" waarmee ik acht jaar samenleefde en voordien al langere tijd kende, bezocht regelmatig een therapeut. Een psychiater. Ik ben enkele keren bij die gesprekken aanwezig geweest, verspreid over langere tijd! Telkens viel mij op: "hij speelt slachtoffer." Het waren altijd anderen, die zijn leven moeilijk, lastig of onmogelijk maakten. Mijn conclusie was dan ook: hij verandert niet. Hij wil aandacht. Daarvoor is de therapie, niks anders. Daar betaalt hij graag voor (!). Tachtig euro, p. sessie, cash. Jarenlang, nu nog. Ik heb al die jaren gezien dat hij niet veranderde. Niet in 1 opzicht. Therapie heeft dus alleen maar zin, als de therapeut zich actiever opstelt en minder als luisteraar, minder zit op te schrijven in zijn notebook. Maar de "hulpvraag van mijn ex-partner" ging dan ook niet over zijn gedragsproblemen, koppigheid, die direct te maken hadden met zijn narcistische houding. Waardoor hij in problemen kwam. Ook met mij. Hij wilde nooit toegeven, dat hij in iets ongelijk had. Heel opvallend was dat. Ik had zelfs het gevoel dat hij de psychiater in de maling nam. (Dat is niet zo! Wel voor een buitenstaander...). De relatie verslechterde zienderogen als ik hem aansprak op zijn gedrag. Het woord narcisme heb ik nooit gebruikt. Alleen "egoisme" wel. Hij was als gebeten. Een narcist, in een veilige situatie (met familie, vrienden, en anderen) waarin hij wordt bewonderd of zelfs aanbeden (m.n. zijn eigen familie) door zijn hoge functie en talenten, zal niet makkelijk veranderen! Mijn (ex-) narcist rijdt in een dure auto, koopt zijn kleding in de allerbeste kledingzaken. Eet in Michelin restaurants. Als ik dan zei "hoeft niet altijd voor mij", "het mag iets minder" en we liepen de Hema binnen om iets eenvoudigs te kopen, dan was ik ondankbaar, lag het aan mij. De omgeving houdt een narcist in stand. En dit is wat momenteel opnieuw gebeurt. Daarginds. Ik ben er gelukkig niet (meer) bij en deel van. In dit geval: ik eet liever een broodje met kaas, dan met kaviaar, krab.
Narcism: it sucks!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html