Comments for Een goede narcist?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 22, 2018
Rating
starstarstarstarstar
het is een narcist 1000%
by: Anonymous

Alles wat je vertelt klopt. Ik maak dit nu al jaren mee en nu pas is t kwartje echt gevallen. Deze mensen zullen nooit veranderen. Nu je nog geen kids hebt, zou ik toch kiezen voor jezelf. Met kids erbij wordt t nog meer een hel. Ik heb kids en sindsdien is het vele malen erger geworden het manipulerende en controlerende gedrag. Voor mij ook zwaar, want kids hangen helemaal op mij. Nu bezig een vluchtroute te plannen met kids en al. Zonder dat hij t weet.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Een goede narcist? .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs