Comments for een jaren lange strijd

Average Rating starstar

Click here to add your own comments

Aug 08, 2012
Rating
starstar
Pas op met teveel frustraties...
by: Feri Kovács

Ik heb deze inzending bekeken en ietwat gecensureerd. Je schrijft dat je heel lang vast zit aan zo'n iemand die narcistisch lijkt te zijn. Dat klopt. Je schreef ook dat je er pas vanaf bent als iemand dood gaat...ik heb dat verwijderd want het gaat er hier niet om dat narcisten in een hoek gezet worden of dat er gesuggereerd wordt dat ze pas verdwijnen als ze dood zijn.
Nee, het gaat hier in deze eigen bijdragen van lezers erom dat zij met verhalen komen die laten zien hoe erg narcisme kan zijn. Maar vooral ook...hoe we dit eerder kunnen herkennen en hoe we er beter mee om kunnen/moeten gaan. Als we eerst zelf sterker worden en ons wat minder laten manipuleren door een narcist, dán pas zal er wat kunnen veranderen. Dus ook hier: éérst naar jezelf kijken en zaken veranderen. Daarna pas is het misschien mogelijk een narcist te veranderen. Want...er zijn genoeg mensen die narcistisch zijn en toch graag willen veranderen. Dat dat mogelijk is bewijzen enkelen die de moed hebben gehad in langdurige psychotherapie te gaan en hun verhaal hier willen opschrijven. Wens ik je nog verder sterkte met je ex. Blijf goed voor je kids zorgen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to een jaren lange strijd.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs