Comments for Een leven vol verdriet.

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 27, 2016
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

Dag V,

dank voor je eerlijke verhaal. Helaas ben je opgegroeid met een moeder met een persoonlijkheidsstoornis, althans zo klinkt het. Positief nieuws: je kunt dit goed verwerken door alles uit te schrijven en/of met een psycholoog de naarste herinneringen via EMDR te verwerken. En vergeet nooit: je hebt wat verkeerde dingen aangeleerd gekregen van een gestoorde moeder...maar je kunt dit ten allen tijde ongedaan maken door NU anders te leven en te beseffen dat het toen allemaal was, aangeleerd zonder dat je er veel aan kon doen. NU is anders: NU ben je volwassener, wijzer en zie je het beter. Leer er boven te staan: je moeder zal niet meer veranderen, maar jij kunt dat wel, in positieve zin. Omring je met die mensen die werkelijk aardig zijn en om je geven. Gewoon doen.
Succes en sterkte! groet, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Een leven vol verdriet..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs