Een leven vol verdriet.

by V
(Zeeland)

Op de lagere school begon het. Ik was altijd bang om naar huis te gaan. Was ze wakker, dan was er hel.

Vaak had ze na school d'r koffer gepakt en ging ik met haar mee naar een hotel.
Ik moest dan veel praten, om weer maar naar huis te kunnen gaan.

Was ik thuis dan moest ik werken onder druk en scheldpartijen.
Je had de afwas gedaan, maar het was niet genoeg. Er kwam meer werk. En daarna kwam ze achter mij aan, om op mijn hoofd te slaan. Niet een keer maar vele keren. Ik weerde me af, maar ik deed nooit wat terug.
Ze was niet bang om met groot bakgerei of mokken te gooien en de suikerpot erachter aan.
En ik weer gauw alles opruimen. En vooral niks zeggen. Maar alleen het juiste wat zij wilde horen, anders begon het allemaal opnieuw.

S' nachts lag ik waker, vaak luisterde ik naar de ruzie die ze met mijn vader maakte.
Soms waren ze aan het vechten en spatte het bloed op de muren.
Ook vernielde ze de bouwwerken van mijn oudste broer met regelmaat.

Zo zijn er nog vele verhalen. Maar het is alleen ellende.

Op mijn vijftigste verjaardag wilde ze mijn dochter commanderen. Dat pikte ik niet en heb haar gevraagd of ze snel mijn huis uit wilde gaan. Ze heeft eerst nog geprobeerd gelijk van mijn pa en broer te krijgen.
Mijn man was net niet in de woonkamer op dat moment. Maar het lukte haar niet. Ze ging de deur uit vloekend.

Nu ging mijn zus met haar tieners bij oma logeren. Dat vond ik geen goed plan. Toch ging ze.
Die ochtend kwam er op mijn telefoon een opname van oma. Oma zat boven op een van de kinderen. Boven op zijn borst met twee vuisten links en en dan weer met de rechtervuist op het hoofd van mijn neefje te slaan.
Als een …………….. te slaan met schuim op haar mond.

Nu probeert ze nog dagelijks via whatsapp alles te commanderen.
Maar dat laat ik niet meer toe.
Zij is ziek. Ik heb er last van. En er zijn er maar heel weinig die mij geloven.
Alleen maar omdat zij zo ontzettend vrolijk en grappig bij anderen over kan komen.
En als die niet in de buurt zijn….. begint ze weer met manipuleren.

Wij zijn als kinderen getekend en hebben er dagelijks last van. Laat het jou niet gebeuren!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs