een narcist als collega

by M
(alkmaar)

De vele verhalen over ervaringen met een narcistische partner, ik zelf heb een conflict met een narcistische collega die mijn baas en andere collega's in zijn macht heeft. Ze zien het wel maar durven blijkbaar niet te reageren. Binnenkort mag ik me verwachten aan een 'gesprek' met deze collega. Die natuurlijk mondiger en meer zelfzeker is dan ik! Hoe bereid ik me voor wat kan ik doen? Iemand tips!


M.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs