een narcist heeft geen empathie en heeft geen boodschap aan jouw pijn of verdriet.

by gonna
(netherlands)

Wat hierboven beschreven word werkt totaal niet bij kwaardaardige narcisten.


U zegt laat merken dat je iets niet plezierig of leuk vindt en dat het je pijn doet.

Een echte narcist gaat je nog beroerder behandelen als je dat soort uitspraken doet.
Ze hebben imnmers geen gevoel en geen empathie.

Dus zo'n uitspraak maakt dat ze alleen nog maar meer macht gaan voelen en vooral controle op je hebben.

Ze zijn geen normaal mens en je kunt ze niet behandelen als een normaal mens

Als je zulke uitspraken doet bij een normaal mens dan schrikken die en zullen ze zeker wat met die uitspraak gaan doen als het terecht is.

Een narcist gaat dat echt niet doen. Het stukje hierboven laat zien dat hier geen ervaringsdeskundige spreekt.Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs