Een narcistische stiefvader

by R
(Amsterdam)

Ik woon al 8 jaar met een narcist samen met mijn zoon van 16 jaar. Mijn leven en het leven van mijn zoon is hier door helemaal stuk, wij zijn uitgeput. Ik heb 2 jaar lang hulp gezocht bij verschillende instanties maar niemand heeft mij geholpen. Toen ik mijn vriend losliet ging mijn zoon tekeer tegen mij omdat hij 'hersengewassen' was. Mijn zoon werd aangehouden door huiselijk geweld omdat hij mij sloeg. Pas daarna kwam ik erachter dat ik met een narcist 8 jaar lang had samengewoond. Het was te laat voor mij want, ik was mijn zoon ook kwijt door hem. Mijn zoon staat achter mijn vriend en ik ben altijd de schuldige in hun ogen. Nu ben ik weer samen met dezelfde vriend omdat ik geen andere keuze had, anders verlies ik mijn zoon. Niemand die me helpt om uit deze situatie te komen. Ik kan mij alleen beschermen door achter de pc te zitten en meer te weten te komen over narcisme. Maak alstublieft geen fouten zoals ik heb gedaan.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs