Een wereld vol narsisme

by Richard
(Gennep)

de zoon van mijn vriendin praat over zichzelf in derde persoon . Zijn voornaam . Daarom zocht ik dit onderwerp en wat ik er aan kon kan doen Heb veel gehad aan dit stuk kleine aanpassingen zoals niet persoon persoonlijk aanpassen maar gedrag, een hele belangrijke. alleen het punt dat mijn vriendin ook narcistische trekken heeft dus heb geen hulp of achterban ze zal altijd haar zoon hand boven hoofd houden ook omdat ze zelf niet ziet. wat is dus mijn mogelijkheid blijft beperkt tot het aangeven van het ongepaste handelen, praten van haar ik ben niet in positie om zoonlief aan te pakken op het moment dan wel. wel blijf ik haar aanpakken op gedrag niet op persoon. En zeker nooit opgeven of hoop verliezen verandering van narcistisch gedrag is zeker mogelijk als je stand vast blijft zullen ogen open gaan. heb dat mee gemaakt en ben zeker doorgedrongen. Duurde wel jaar of vier maar dat is ook ander verhaal. Maar ook narcistisch veel mensen in mijn omgeving hebben die symptomen, alleen in het middelpunt zie zo veel dat je bijna zelf zou gaan denken dat.... Maar geloof in jezelf en het goede wat je in je ziel hart je zijn mee krijgt en hou vol. dat is zeker wat heel belangrijk is: laat jezelf niet mee trekken want dat is heel snel gebeurd of gebeurt al lang voor je je beseft. idd sterk blijven en laat je niet er onder praten, want dat kunnen ze heel goed

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs