Comments for Eindelijk verlost!!!!!!!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 23, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Hallo Roos
by: J.J

Wat misselijk om jou te kwetsen via je zoon! Hij mag in zijn handen klappen dat jij het zolang hebt vol gehouden. Op een gegeven moment ben je er aan toe om er een streep onder te zetten. Het is altijd moeilijk omdat er gevoelens in het spel zijn, maar dan wel van één kant, de jouwe! Kijk niet meer terug wat geweest is, ga verder met de kracht en wijsheid die je nu hebt!

Sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Eindelijk verlost!!!!!!!.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html