Eindelijk verlost!!!!!!!

by Roos
(Nederland)

Ik heb 18 jaar samen gewoond met een Narcist!

Snapte helemaal niet wat er allemaal gebeurde.Ik Was verward,eerst heel agressief en daarna overdreven lief zijn.Alle gesprekken gingen over hem als ik iets vertelde ging hij meteen over zich zelf praten..Vreemd gaan liegen en bedriegen waren heel gewoon voor hem.Alles verdraaien was ook iets wat hij regelmatig deed.Totdat ik hem vaker betrapte op leugens en er wat van zei toen begon de ellende echt slaan spugen schelden dreigen.
Toen ik zei ik wil uit elkaar gaan zei hij opeens niks meer tegen mij en deed hij voor 2 weken zijn best om normaal te doen.Maar daarna begon de ellende weer opnieuw.Weer gedreigd dat ik weg zou gaan.Ging het weer 2 weken goed.Ik kreeg er genoeg van toen hij gestopt was tegen mij te schreeuwen en het over ging naar mijn zoon.Hij vernederde kleineerde en schold hem uit.Toen heb ik een einde aan de relatie gemaakt.Wilde mijn zoon dit niet aandoen om hetzelfde mee te maken als mij.Inmiddels zijn we 3 jaar uit elkaar.Mijn zoon bedankt mij nog regelmatig dat ik deze stap heb genomen.Durf geen relatie aan te gaan en hou mensen op afstand,dit heb ik eraan overgehouden.Maar verder gaat het geweldig!!!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs