Comments for Eindelijk viel het kwartje

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Dec 22, 2012
Rating
starstarstar
Kanjer
by: Sylvia groot

Ik vind u helemaal geen sufferd. Ik vind u een kanjer want het is nogal een prestatie om het zo lang vol te houden bij een narcist. Daaruit blijkt dat u in staat bent om veel van iemand te houden.
Probeer de ervaring in uw voordeel om te zetten.
Aarzel niet aan uw voornemen om weg te gaan en weer in contact te komen met goede mensen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Eindelijk viel het kwartje.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs