Emdr?

Ik vat volledig dat gedachten met je aan de haal gaan. Na de scheiding ben ik bijna constant bang dat ik het niet red, bang om vaak alleen te zijn, bang dat ik op een dag stop met koken, boodschappen doen etc. kortom best overspannen dus, wat zich lichamelijk uit in opvliegers, zenuwen en veel malen, nauwelijks genieten. Maar ik weet met een beetje gezond verstand dat het zwaar is maar ik dit kan met hier en daar hulp van mensen.

Kan EMDR mij helpen de scherpe randjes er vanaf te halen icm natuurlijk met verdere therapie om mijn zelfvertrouwen te herwinnen? vr groet

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs