Comments for Energie, negeren en zelfvertrouwen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 21, 2012
Rating
starstarstarstarstar
anti-sociaal of narcist
by: Anonymous

Ziekelijk was het in ieder geval wel, was zelfs verdacht als ik op een bepaalde manier een huis voorbij liep in de wijk. Volgens hem had ik dan iets met de buurman, omdat ik op een bepaalde manier keek. Ook controleerde hij mijn mail, en in de tijden dat we geen contact hadden, brak hij bijvoorbeeld in op mijn facebook account.
Wat hij bijvoorbeeld ook heeft gedaan is dat hij al mijn foto's van de afgelopen 3 jaar van mijn kinderen heeft meegenomen. Ook moest ik onder dwang mijn inlogcodes doorgeven van mijn werk-laptop, zodat hij mijn mail kon controleren. Hij heeft toen een keer 3 uur achter mijn laptop gezeten en al mijn mail doorgenomen. Ik heb hem toen die avond diverse malen gevraagd om er mee te stoppen, maar hij ging gewoon door. Toen hij die nacht de kamer opkwam, is hij met al zijn gewicht op mij gaan liggen, totdat ik bijna geen lucht meer had. En nog bizarder was dat hij tijdens onze relatie een relatie van 8 maanden met een andere vrouw heeft gehad. Ik ben daar toen achter gekomen via zijn kinderen, die hij daar ook op het laatst regelmatig mee naar toe nam. En nu de relatie voorbij is, heeft hij mij zo ver gekregen dat ik een groot bedrag naar hem moet overmaken, mocht ik de komende tijd gaan daten. Wrs past dit gedrag inderdaad meer bij een anti-sociale persoonlijkheid. Ik heb mijn leven weer aardig op de rails. maar ga volgende week wel naar een psycholoog om wat over mijn ervaringen te praten. Heb er namelijk best nog wat last van......

Sep 21, 2012
Rating
starstarstarstarstar
reactie
by: Anonymous

Ben natuurlijk wel benieuwd waarop jij aanhaakt? Wat vind je typisch psychopatisch aan dit gedrag? Deze persoon was wel heel vol van zichzelf, zeer ijdel, alleen maar bezig met zijn gezondheid, extreem egoistisch en een volledig gebrek aan empathie. En als er iets gebeurt waardoor hij gekwetst werd, kon hij ontaarden in een hele bizarre woede, periodes van negeren enz.

Sep 21, 2012
Rating
starstarstar
Mogelijk geen narcist maar..
by: Feri Kovács

Jouw verhaal beschrijft niet zozeer een narcist maar een anti-sociale persoonlijkheid, een psychopaat dus. Dat is toch echt wat anders dan een narcist. Narcisten zijn te helpen, psychopaten vrijwel niet (hoewel nieuw onderzoek anders beweert).

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Energie, negeren en zelfvertrouwen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs