er bestaat geen licht zonder duisternis

by Sylvia
(Almere, Nederland)

Het is gezonder om na narcistisch misbruik alle emoties toe te laten om normaal te kunnen verwerken, wil er ruimte komen voor vergeving.

Want getraumatiseerd te zijn door een niet-mens is een ongelooflijk negatieve levenservaring waarvan de krenkingen zeer lang kunnen doorwerken.
In verwarring en ongeloof blijft de prooi ontredderd en leeggezogen achter.

Het was mij onmogelijk om de gebruikelijke spirituele stappen te zetten in volgorde van vergeving en liefde.
Ik nam een andere volgorde, gaf toe aan mijn (gerechtvaardigde) woede en ondernam twee goed doordachte wraakacties. Dat bleek achteraf tot onvermoede voordelen te leiden.

1) Door de wraakacties werd een ongecontroleerde woede uitgelokt bij mijn narcist.
Daarmee kon ik een melding doen bij de politie, waardoor zijn naam, geboortedatum nu staat geregistreerd zonder dat hij dat weet.
Mogelijk kan dat in de toekomst zijn ontmaskering versnellen.

2) Door de woede-aanvallen van mijn narcist kwam zijn stoornis in volle glorie tevoorschijn, het bewijs van zijn gekte.
Nu kan ik zijn ingesproken scheldpartijen en sms-jes tonen aan de ongelovigen die niet konden begrijpen dat zijn zgn. normaliteit en charme een manipulerend toneelspel is.

3) Door zijn ingesproken scheldpartijen en bedreigingen regelmatig af te luisteren, is het niet meer mogelijk om excuses verzinnen voor zijn ondermijnende gedrag, zelfs niet in mijn zwakste momenten.
Alle beschuldigingen aan mijn adres bleken een projectie van zijn eigen zwarte innerlijk. Hij deed daarmee een boekje open over zichzelf. Een
niet te negeren openbaring.

4) Door niet op zijn aanvallen te reageren, wist hij niet welke leugens ik aan het licht had gebracht. Daarmee maakte ik hem expres erg onzeker en dus woedender, handig voor de politie.
Ik had hem een effectief koekje van eigen deeg kunnen geven waardoor ik mij geen slachtoffer meer voelde, dus innerlijk sterker werd.

5) Zijn abnormale woede dwong mij om alles te willen lezen en te herkauwen wat ik maar enigszins kon vinden over obsessieve/compulsieve persoonlijkheidsstoornissen,
over leugenaars, vreemdgangers, narcisten, borderliners en stalkers. Om te kunnen begrijpen en herkennen.
Een totale bescherming tegen niet-mensen voor de toekomst.

6) Daarna gaf ik toe aan mijn haatgevoelens en wenste hem vooral het allerslechtste toe. Dat leidde er na een poosje toe dat dit schadelijk aanvoelde voor mijn eigen ziel.
Pas toen - en geen moment eerder - was ik in staat om de knop om te zetten en vergeving toe te laten.
Ik kon oprecht medelijden voelen met die ongelukkige borderline narcist, en hem zijn onmogelijke genezing gunnen.

7) Het eindresultaat is innerlijke vrede door acceptatie, mensenkennis, zelfkennis, ervaringsdeskundig, wijsheid en een krachtiger innerlijk. Allemaal aan hem te danken.
Hij verdient dus mijn dankbaarheid als bonus.

Onderschat niet wat kleine tirannen ons aan geschenken kunnen geven, we hebben ze in ons leven nodig om te kunnen groeien (er bestaat geen licht zonder duisternis).


Heel veel vriendelijke groeten,

Sylvia
mihar@xs4all.nl

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs