Comments for Er is altijd wat

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 19, 2018
Rating
starstarstarstarstar
tja...
by: Feri

Dank voor dit delen van je lot... het ligt geheel aan jou of je constant opgescheept wil blijven zitten met iemand die persoonlijkheidsproblematiek kent. Jij kiest of je de gevolgen hiervan voor jezelf wilt blijven dragen. Het is zwaar, heel zwaar...en als je dat wilt moet je dat vooral blijven doen. Succes en sterkte! mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Er is altijd wat .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs