Comments for "Er op" en "er over"

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 27, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Leuke relatie en...nooit te oud om te leren!
by: Feri Kovács

Tja, ik maak vaak mee dat mensen pas wijzer worden in relaties als ze al wat ouder zijn. Jij bewijst dat maar weer eens. En complimenten voor hoe jullie relatie nu is! Lees eens mijn pagina over Goede relatie en normale persoonlijkheid. Je past intuïtief al met je partner de tips toe die ik bij elkaar geharkt heb. Leuk te lezen! Samenwonen wordt spannend want het grootste risico is dan dat het een sleur met elkaar kan worden. Maar...ik denk dat jullie slim genoeg zijn dit te voorkomen. Een voorbeeld voor anderen!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to "Er op" en "er over".


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs