Comments for Erkenning

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 07, 2014
Rating
starstarstarstarstar
mooi geschreven
by: Anonymous

bang dat ze wat voor je moeten doen...

waarom durven mensen niet te geven aan een gebroken persoon en wel aan een vrolijk of inhalig persoon?

ik vind je verhaal heel goed geschreven. nuchter as it is.
you rock.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Erkenning.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs