Comments for Ex-Gedetineerd en narcistische trekjes

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 21, 2012
Rating
starstarstarstarstar
gedurfd!
by: Feri Kovács

Heel moedig van je dat je samenleeft met een vermoedelijke narcist en ex-gedetineerde. In feite ben jij naast partner ook een soort opvoeder van hem. Let wel: omdat hij nooit echt goed opgevoed is, is hij gevormd zoals hij nu is. Om te veranderen is er langdurige zorg nodig; als je hem die kunt geven, prima. Maar wees altijd beducht op oncontroleerbare uitspattingen van hem en zeg duidelijk dat je zulke uitspattingen niet accepteert. Zeg ook dat je van hem houdt, juist als hij lief en aardig is. Want jouw verhaal laat maar weer eens zien dat ook deze mensen, gewoon, mensen zijn en worstelen met hun (verkeerde) opvoeding. Ik hoop echt dat de hulpverlening jou kan helpen bij het heropvoeden van je partner. Succes!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Ex-Gedetineerd en narcistische trekjes.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs