Comments for Ga zelf niet over je grenzen heen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 16, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Dossier opbouwen
by: J

ik heb het zelf ook meegemaakt en weet nu meer dan 8 jaar later dat mijn manager een narcist was.

Hij bouwde een dossier op met zelf gemaakte documentatie en had zo veel rotzooi over mij verteld achter mijn rug dat het onhoudbaar was.

Er hoeft maar iets te gebeuren, je meldt je ziek en je hebt het gedaan, want daar zijn ze naar op zoek een stok om jou te slaan en hard ook.

Heb een goede advocaat genomen en het dreigende ontslag aan gevochten, maar helaas had hij al zo veel kapot gemaakt dat het onhoudbaar was.

Je hebt het niet in de gaten, maar achter je rug zijn dit soort figuren de hele tijd bezig om jou te benadelen, je krijgt de moeilijkste klussen en als je ze nog klaart ook worden ze alleen maar bozer op je en gaan ze bondgenoten opzoeken om jou te benadelen.

Aan het einde trek je toch aan het kortste eind, red je zelf anders ga je er aan onder door ..............

ik kan inmiddels een boek schrijven over narcisten pffffffffffffff.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Ga zelf niet over je grenzen heen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs