Ga zelf niet over je grenzen heen

Helaas, ook ik heb de afgelopen jaren te maken gehad met dit soort type leidinggevende. In eerste instantie had ik het niet door, totdat er een verandering in onze organisatie ging plaats vinden. Deze verandering zag ik van meet af aan niet zitten, maar ook het nut niet. Vanaf dat moment begonnen de problemen.

Elke dag weer leek het wel of je je moest bewijzen, terwijl je al jaren daar werkte. Totdat een paar jaar geleden in thuissituatie iets voor deed met onze jongste.
Ik werd gedwongen om toch naar een 2 daagse training te komen, terwijl de situatie thuis zorgelijk was. De training was ook niet om de hoek. In een opwelling gaf ik aan dan meld ik mij ziek…..Sinds die tijd moest ik het iedere keer aan horen dat ik mijn werk niet meer aan zou kunnen.
Sinds die tijd ben ik mij gaan verdiepen via internet wat voor kenmerken bij narcist horen. Waar ik ook las over dit onderwerp, heel veel kenmerken zijn herkenbaar. Tot op heden ziet directie het nog steeds niet in dat de oorzaak bij leidinggevende ligt en niet zozeer bij de medewerkers.
Heb in de afgelopen jaren verschillende collega's zien vertrekken met een burnout of dat ze het niet meer konden volhouden onder deze hoge druk.
Het zelfvertrouwen raak je echt steeds meer kwijt.
Zelf wel overeind gebleven, maar wel heeft dit geleid om een nieuwe baan buiten het bedrijf te zoeken.

Tips als je met dit soort type mensen moet werken:
-Ga in gesprek met je huisarts.
-Zorg voor een preventief bezoek bij de bedrijfsarts.
-Moet je in gesprek met zo'n leidinggevende, neem dan een vertrouwenspersoon mee.
-Bewaar alle mails van deze persoon, bevestig alles per mail wat er mondeling is afgesproken en/of besproken. Helaas dit laatste had ik te weinig gedaan.
-Doe ook aan zelfreflectie met mensen die je kunt vertrouwen buiten het bedrijf om. Dan kom je erachter dat het niet normaal is hoe het er aan toegaat binnen joust afdeling en/of organisatie.
-Stel de vraag " Wil je nog werken onder zo'n leidinggevende?" Antwoord Nee, zorg dan dat je zo spoedig mogelijk onder zijn/haar leading vandaan komt en elders aan de slag kan gaan.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs