Comments for gedwongen opnamen

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Dec 28, 2012
Rating
starstarstar
Niet mogelijk
by: Feri Kovács

Gedwongen opname wordt niet voor zoiets gebruikt tegenwoordig. Pas wanneer iemand echt een gevaar voor anderen of zichzelf wordt, kan worden ingegrepen maar zelfs dan nog moet het dan wel heel duidelijk zijn.
Sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to gedwongen opnamen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs