Comments for Geen bewijs, het is een gevoel

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 11, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Het is meer dan een gevoel
by: W

Het is meer dan een gevoel. Je weet het, je kan het jezelf uitleggen, zeker als je er veel over gaat lezen ga je het allemaal begrijpen wat de narcist met je deed. Het is niet uit te leggen aan anderen. Je kan het pas begrijpen als je het hebt meegemaakt of als je erg geïnteresseerd bent in de psyche van de mens en het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen. Je moet je er in kunnen en willen verdiepen. Het is een eenzaam gevoel er alleen mee rond te lopen, niemand die het kan begrijpen. Het belangrijkste is dat jij het begrijpt, dan kun je herstellen.

May 05, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Mist
by: Anonymous

Ja het is de mist
Die maakt je gek
Iedere keer weer die toenadering nadat je hebt aangegeven er genoeg van te hebben
Het is zo verdrietig en maakte mij ziek

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Geen bewijs, het is een gevoel.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs