Geen bewijs, het is een gevoel

by L

Je snapt het niet, je begrijpt het niet. Je weet dat het niet klopt maar je denkt dat het aan jou ligt. En als je dan eindelijk weet dat het niet aan jou ligt dan begrijpt niemand het. Niemand begrijpt het maar ook niemand gelooft het. Je kunt het ook alleen maar voelen.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs