Gehersenspoeld

by Anna
(Kortrijk)

Net wat ik heb meegemaakt. Je kunt het niet beschrijven, want voor de (anderen)komen ze heel anders over,kan 10 pagina's vullen met voorbeelden hoe hij zijn dochter en mij zijn partner behandelden, ongelooflijk.

En dan bij het zien dat je staat te kokhalzen , letterlijk dan van zijn gedrag dan zie je hoe hij geniet van jouw pijn, en verwarring, dan vind je hem een monster, wat 'hij ook is op dat moment, je ziet het in zijn ogen, die blik is niet normaal meer. En toch heeft hij je in zijn macht, na een paar dagen mis je hem en vergeet je alles bewust of onbewust en dat geeft hem de macht, dan moet jij eerst op je knieën je excuses aanbieden en niet een maar drie keer want hij heeft het niet gehoord, en dan doe je dat want je wil hem niet kwijt. Hij heeft je gehersenspoeld, je denkt niet zonder hem te kunnen, al de anderen hebben hem de rug toegekeerd alleen jij blijft, en telkens opnieuw na enkele maanden gaat het weer mis.
Wil er vanaf al zoveel jaar maar telkens kom ik terug.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs