Geraakt maar niet gekraakt!!!

by D
(Herzele)

Hallo,

Tot op de dag van gisteren was ik in de ban van zieke geest. Ik voelde wel meteen aan dat er iets niet klopte want hoe graag hij me ook zag volgens hem,alleen de blik en lichaamshouding stemden niet overeen.
Waarom ik niet meteen mijn buikgevoel volgde dat kan ik zelf nog niet begrijpen. Hij is net een soort drug waar je afhankelijk van wordt en tegelijk vanaf wil.
Psychische spelletjes met je spelen die ik nogal snel doorhad en es eventjes mee in ging met deze.
Al snel wist ik stop hiermee want die is niet te volgen,
ik wou dat hij zweeg en toch ging hij gelijk een adhd'er verder,die zijn niet te vermoeien.
Gans mijn leven was er door bepaald,alleen maar hij telde. Je bent geen moment op je gemak en moet constant denken hij is weer aan het liegen,bedriegen,doen alsof en van alles uitlokken om ruzie te maken en weer ben jij de schuld van alles.
Ik ken hem door en door en weet ook hoe hij niet alleen geen relaties kan lang volhouden maar doet dit ook met vrienden. Ik weet zeker dat hij het weet dat ik hem ken en daardoor is gevlucht naar een ander.
Ik vind dit triestig en zielig hoe ze te werk gaan en ergens ben ik moegestreden,leeg en letterlijk leeggezogen. Uitgeteld maar niet op zijn manier want ik heb mijn gezond verstand niet laten kapot maken en daar ben ik fier op. Ik wil dat zo'n mensen gestraft worden om wat ze hebben en willen aanrichten.
Hij zal me niet gauw vergeten dat zweer ik en wil aan al degenen die hij in een instelling gekregen heeft daarmee een hart onder de riem steken...

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs