Comments for gescheiden van een NPS patient maar wel 3 kinderen

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 09, 2014
Rating
starstarstarstarstar
14
by: May

Hee,

ik ben zelf 14 en mijn vader heeft NPS. Dit is echter wel getest en mijn moeder weet dit zeker. Ik zou niet willen dat mijn moeder het niet had gezegd, dit gaat mij namelijk ook aan.

Succes x May

Nov 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
zoek naar lotgenoten
by: Anonymous

Ben blij dit te lezen, gelukkig ben ik niet de enige.
Ben op zoek naar lotgenoten, die mij kunnen helpen om dit soort personen aan te pakken met hulp van VLON.
bijeenkomst voor leden 29 november as

Feb 12, 2013
Rating
starstarstarstar
bewijs verzamelen
by: Sylvia groot

Beste Rolf,

Mijn advies is om - behalve jezelf zoveel mogelijk beschermen - niets te doen zolang je geen concreet bewijs hebt verzameld. Je moet zelf nadenken op welke wijze je dat het beste kunt doen, want elk geval is weer anders. Bereid je voor en denk vooruit opdat zaken geen nadelige consequenties opleveren voor jezelf. Doe het zonder haast, vol vertrouwen en in alle rust. Gebruik je verstand en laat je hierbij zo weinig mogelijk leiden door emotie.

Bewijs is heel belangrijk om jezelf geloofwaardig te maken bij rechtbank, kinderen en omgeving.

Hoe je je kinderen het beste kunt voorbereiden kun je beter aan een professional overlaten. Wellicht dat Feri Kovacs je advies kan geven.

Sterkte en succes.


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to gescheiden van een NPS patient maar wel 3 kinderen.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs