Comments for Gevangen.

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
kopieergedrag
by: Anonymous

Goed omschreven! klopt wat je schrijft over het kopieergedrag. Ben blij wanneer ik herkenning vind. Dank je... Lisa

Apr 24, 2013
Rating
starstar
Pas op met onredelijkheid!
by: Feri Kovács

de reden dat ik dit commentaar toch laat staan, ondanks de duidelijke minachting voor narcisten, is dat dit in eerste instantie heel herkenbaar is. Velen hier zijn slachtoffers van narcistische persoonlijkheden. Maar...narcisten zijn ook mensen. Mensen met een gebrek. En dat kan door ons allemaal aangepakt worden. Dát is ook wat ik wil met deze blog: narcistische eigenschappen moeten aangepakt worden en herkend. Maar het blijven mensen, personen die - áls zij dat willen - kunnen veranderen. Daarom is minachting gevaarlijk. Met minachting begint het proces van woede naar andere mensen toe, en het kan leiden tot discriminatie in die mate dat we uiteindelijk een heksenjacht beginnen op andere mensen. Trap NOOIT in die valkuil want dat leidt alleen maar tot nog meer haat en ellende...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Gevangen. .


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs