Gevangen.

by Regenboog

Narcisten zijn zielenzuigers. Ze kopiëren alle menselijke gedragingen zodat ze een beetje echt lijken.

Eigenlijk zijn ze heel zielig.
Maar dit geeft niemand het recht om iemand te misbruiken. Manipuleren doen ze heel veel.
Als je vastzit , kom je er moeilijk uit.
Meestal is het al te laat wanneer je erachter komt waar je mee te maken hebt.
Ik ken er een. Een die mijn leven heeft veranderd.
Veel schade. Je geeft veel, ontvangt weinig.
Bodemloze putten.
Verwacht geen empathie, liefde of betrokkenheid.
T zijn koelkasten. Robots met wat menselijke gedragingen.
Inhoudsloos. Al doen ze betrokken, dit is gespeeld, voor eigenbelang,
Omdat ze informatie over je willen, zodat ze het tegen je kunnen gebruiken.

Niet te geloven.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs