Comments for Grillig.

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Dec 12, 2013
Rating
starstarstarstar
goed voorbeeld
by: sylvia groot

>>>>Robin
Ik ben na mijn diploma thuis weggelopen met de gedachte ooit bij een psychiater te gaan melden. Ik voel me nu stukken beter, praat erover met hem/haar, houdt anderen erbuiten. Verwacht geen genezing van de psychotherapie. Dat doe je op de duur zelf. Het is een goede strategie om op te ondersteunen.<<<<

Zo'n voornemen om hulp bij een psychiater te zoeken.... wat bijzonder.
En je advies is heel waardevol.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Grillig..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs