Groot ego

by U
(Brussel)

Narcisme bij mijn vriend uit zich in volgende voorbeelden :

* denkt snel dat iemand jaloers is op hem (uiterlijk, job,wagen,...)
* hecht veel belang aan materialisme en uiterlijk vertoon
* hecht veel belang aan uiterlijk zowel van hemzelf als van zijn partner
* geeft constant negatieve commentaar op andere mensen
* kijkt constant naar andere vrouwen, lijkt constant op jacht
* staat graag in de belangstelling en doet zich voor als een joviale en humoristische man, vlotte prater
* stel zichzelf nooit in vraag, het is altijd de schuld van iemand anders, blaakt van zelfvertrouwen en eigendunk "ik ben de beste"
* belooft zaken (bv. ik ga jou dit en dat kopen) maar maakt ze nooit waar
* luistert vaak niet als je iets vertelt, is vooral bezig met zichzelf (en vaak het loeren naar andere vrouwen)
* heeft geen inlevingsvermogen
* is zeer ongeduldig
* heeft een hekel aan dieren maar profileert zich als grote kindervriend
* verklaart zijn partner snel voor gek, ziek, paranoia, iemand met waanideeën die dringend naar de psycholoog moet
* wordt snel kwaad als zaken niet lopen zoals hij het in zijn hoofd had, kort lontje, snel geirriteerd
* doet in een relatie waar hij zin in heeft zonder rekening te houden met mening van de partner, stemt niet af, beslist eenzijdig over zaken die beiden aangaan
*is slordig en verliest/vergeet van alles om dan de schuld op iemand anders te steken

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs