hallo allemaal

by CH
(Heerhugowaard)

Wat een opluchting is dat om te weten dat dit gedrag een naam heeft!

Ben meer dan 25 jaar getrouwd met zo'n man en ben er nu pas achter dat dit gedrag niet normaal is.
Heb hier echt jaren mee geworsteld, ruzie na ruzie, over praten met anderen, maar nooit de oplossing kunnen vinden.

Heerlijk gevoel nu ik weet dat de schuld nooit echt bij mij heeft gelegen!

Maar het is te laat om bij hem weg te gaan!

Nu zit ik in een afhankelijkheidspositie en ben ik genoodzaakt mezelf sterk te maken tegen al die vage uitlatingen en narcistische uitbarstingen!

Ik ga proberen de ik-boodschap toe te passen en hopelijk steekt hij hier zelf ook wat van op. Dit is de enige weg waar ik nog heil in zie!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html