heel goede tips

by anne
(den haag)

Ik heb de tips gelezen en heb er heel veel aan.

Veel in herkend ook.
De reden waarom ik er voor kies om een stukje hier aan toe te voegen is omdat ik bij een van de commentaren hieronder las dat deze methode niet werkt bij aggressieve narcisten.
De schrijver (iniatiefnemer?) waarschuwt juist
dat je de heel goed moet kijken of je het op een veilige manier kunt toepassen.
Ik vind de tips heel goed want in contact met een narcist is het heel moeilijk om niet aan jezelf te gaan twijfelen. Als je uitspreekt dat sommige gedragingen van de narcist je pijn kan doen bijvoorbeeld, is dat ook een waarschuwing voor jezelf.
Ook wil de schrijver(ster) naar mijn idee vertellen dat je je eigen grenzen niet moet laten overschrijden en dat de narcist als mens niet afkeurt maar wel het gedrag.
Dus wat mij betreft: bedankt voor de tips

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs