Heftige vroeg-puber

Ik heb een 10-jarige dochter met heftige stemmingswisselingen. Zij is vanochtend erg boos de deur uit gegaan naar school. Ik ben zelf ook heel boos geworden vanochtend, het is me dus niet gelukt om kalm en rustig te blijven. Ik voel me er niet happy bij en ben zoekende hoe ik hier mee om moet gaan. Ik ben op internet gaan zoeken en vond deze link. Ik werd direct rustig na het lezen ervan. Ik voelde vanochtend dat ik in mijn boosheid op een punt kwam, waar ik helemaal niks meer te vertellen had. Ik voelde mijn dochter terrein winnen en daar ben ik aardig van geschrokken. Op een gegeven moment zei ze in haar boosheid dat ze niet naar school zou gaan. Ik reageerde heel heftig dat zij zeer zeker wel naar school zou gaan! Maar tegelijk realiseerde ik me dat als ze niet zou gaan, ik er niks tegenin kon brengen. Ik kan haar moeilijk dwingen. En daar voelde ik dat ik echt fout zat. In eerste instantie dacht ik dat ik tips moest vinden in hoe ik moet handelen in zo'n situatie waarbij ik hulp nodig heb om haar bijvoorbeeld toch naar school te laten gaan. Maar ik herpakte mezelf later en besefte dat ik helemaal niet in die situatie terecht moet komen! Ik moet het vóór blijven en zelf rustig blijven. En dat werd helemaal bevestigd en ook nog verduidelijkt op deze pagina. Ik ga hier zeker vaker lezen over. Mijn heftige puber. Heel hartelijk bedankt!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs