Comments for Hel na de pensionnering

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 02, 2016
Rating
starstarstarstarstar
ik begrijp je verhaal
by: Els

Beste Maria,

met veel aandacht heb ik je verhaal gelezen en ik kan heel goed begrijpen wat je dagelijks moet doorstaan. Ik zelf heb een zoon die narcistisch is en dat is ook helemaal geen lachertje! Hij woont gelukkig bij zijn biologische vader want ik kon niet meer voor hem zorgen. Ik heb sporadisch nog kontakt met hem en dat is meer dan genoeg. Ik ben ondertussen ook al jaren op invaliditeit door de stress van hem in huis te hebben en mijn lichaam is kapot. Ik moet hier ook verder mee leven hetgeen soms heel moeilijk is.
Ik vind het zo erg dat jij dat allemaal moet meemaken met je man. Is het misschien niet mogelijk om daar met iemand eens over te praten? Iemand van het CAW bijvoorbeeld want je hebt toch recht op een 'normaal' leven. Samen met die mensen kan je misschien eens bekijken of het niet haalbaar zou zijn om van die man te scheiden. Dan kan je de rest van je leven nog mooie jaren beleven en ben je verlost van de hel waarin je nu leeft.

sterkte!
Els

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Hel na de pensionnering.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs