Comments for help

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 23, 2017
Rating
starstarstarstarstar
beschouwen
by: Anonymous

Beste jij,

De mensen die erin meegaan, kun je missen. Dit zijn mensen die zelf ook beter worden van andermans ellende, net zoals je narcistische collega. Mooi laten gaan. Mensen die goed in hun vel zitten en oprecht zijn, zullen haar negeren of kritische vragen stellen waarbij ze door de mand valt. Heel vervelend allemaal! Maar ik heb nog geen nacist-vrije werkplek meegemaakt. Ermee dealen (afstand houden) is volgens mij de enige manier. Hoe beknellend ook.

Nov 11, 2015
Rating
starstarstarstarstar
Tip
by: Anonymous

Stel eerlijk de vraag aan jezelf die ik ook heb gekregen van een coach: Wil jij nog onder zo'n leidinggevende blijven werken? Bij mij was toen het antwoord Nee. Mijn gezondheid en gezin vind ik belangrijker dan onder deze spanning blijven werken. Door mijn grens aan te geven, belandde ik niet thuis met een burnout o.i.d. Bedrijfsarts gaf wel aan er zullen eerst vele mensen omvallen en bedrijf verlaten, voordat een directie in gaat zien dat niet jij maar het aan je leidinggevende ligt.

Oct 08, 2014
Rating
starstarstarstarstar
van je af laten glijden...
by: Feri

dag,
je hebt moedig de strijdbijl opgepakt tegen een mogelijk narciste...dat ga je nooit winnen...helaas. Een narcist zal ervoor zorgen dat zij gedekt wordt door de leiding, dat is hier ook het geval. Niemand zal je bijstaan...
Dus...zorg ervoor dat je je grenzen stelt tegenover haar...maar ga niet de strijd aan, levert niets op, alleen maar stress.
Zolang je dat kan, doe je gewoon waar je goed in bent, je werk. Maar nu zij eenmaal jou op de korrel heeft...zal zij mogelijk niet stoppen je weg te pesten omdat zij weet dat jij sterker bent. Dus...focus op je eigen werk, liefst zo weinig mogelijk met haar van doen hebbende. Laatste redmiddel: wegwezen als het echt niet meer gaat... Helaas. Maar je gezondheid is het meest belangrijke... Succes en sterkte!

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to help.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs