Help fysieke Agressie

by Marjanne
(Nederland )

Het was nacht ik vroeg hem 2 keer vriendelijk zijn been van mij af te halen! De derde keer iets meer geïrriteerd omdat het te zwaar werd! Hij vloog me aan en hij heb nogal de neiging om naar mijn keel te grijpen en uit zelf bescherming trapte ik hem van bed af! Het duurde ff voor hij terug was maar toen pakte hij mijn been vast en beet op 2 plekken zo hard het leek wel of het leven eruit gebeten werd! Gruwelijke pijn de hele nacht. Ik was zo verbluft ik heb niets meer gezegd en ben gaan slapen. De andere dag was mijn enkel en iets daarboven knal blauw en 8 schaafwondjes van zijn tanden! Ik ben aan het zoeken wie of wat hij is! Als dit nog 1 keer gebeurd ben ik weg met mijn kinderen! En waarom ik dan weg zou gaan is omdat hij me uitlacht dat hij gebeten heb en als ik zo vervelend doe, doet hij het gewoon weer! Zegt hij! Ik heb hem grappig verteld dat hij een narcist is hij heeft het gelezen ook en zegt dat er veel overeen komt met zichzelf! Hij weet niet wat hij moet doen ik ook niet echt want ik hou wel heel veel van hem!

Er is veel meer gebeurd ook met agressie maar niet zo erg als deze keer en na 3 jaar ben ik het eigenlijk wel spuugzat!
Is dit een narcistisch iets?

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs