help

by M
(netherlands)

Goede morgen,

Ik werk ook met een collega die in heel veel opzichten aan alle criteria voldoet,al mijn collega's behandelt ze als voetveeg ze roddelt over iedereen mijn collega's zijn dom en ze roept iedereen ter verantwoording.
Ik heb dit een tijdje over me heen laten gaan aangezien ik net nieuw was, op een gegeven moment was ik het zat.
ik had kritiek op haar gehad werkgerelateerd en vanaf dat moment ben ik de zondebok en pakt ze alles aan en manipuleert mijn werkgever om mij in een kwaad daglicht te stellen.
Ik heb haar aangesproken op haar gedrag en gezegd dat ik er niet van gediend was om op deze manier te worden aangesproken en dat ze beter haar mond kan houden tegenover mij als ze niet normaal kan communiceren.
vervolgens schiet ze in de slachtofferrol en zegt dat ze alleen maar wil dat alles goed gaat, ik vond het zielig en dat daarna dat alles weer oké was voor zover mogelijk.
1 week daarna post ze op de groepschat een berichtje over verdeling van de weekendendiensten dat er mensen zijn die vrij claimen en dat zij er de dupe van wordt etc, kortom ze probeert mij indirect zwart te maken bij mijn collega's.
ik heb haar danig van kritiek voorzien, met als gevolg dat mijn collega een werkbespreking voor stelde om dat het zo niet goed ging.
mijn werkgever en ik hebben een gesprek gehad hierover maar hij vindt dat ik een manier moet vinden om met haar samen te werken, houdt zijn hand boven haar hoofd omdat ze goud is voor de zaak? en ik krijg het gevoel dat ik het probleem ben nu en niet zij, de rest van mijn collega's durft niet tegen haar in te gaan nl.
mijn vraag hoe ga ik dit doen het kost me zoveel energie en het spookt elke dag door mijn hoofd terwijl ik het juist zo naar mijn zin heb verder op mijn werk.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html