hersenschade na problematische bevalling!!

Ik heb hersenschade overgehouden na de geboorte van mijn dochter!

Na jaren tobben met mijzelf en mijn dochter ziekenhuis in en uit is het duidelijk ik zal hier mee moeten leven.
Ik heb namelijk het helpp syndroom gehad met daarbij insulten!
Blij ben ik dat ik nog leef,al valt het mij vaak zwaar alles kost energie en met 2 pubers valt dit niet mee.
Vlug moe,alles gedoseerd doen over de dag.
Ik ben gek op studeren maar dat kan ik ook maar een aantal uren doen dan ben ik moe. Toch heb ik het een en ander aan diplomas gehaald. Maar ik weet dat ik er nooit iets mee kan gaan doen en dat is moeilijk te accepteren.

Tot zover een stukje van mijn verhaal over hersenschade na een moeilijke bevalling.

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs