Het duurt een tijd voordat je ontdekt dat je partner narcistisch is

by Isabel
(Belgium)

Pas nu de relatie verbroken is, van jarenlang, is het makkelijker hier iets over te zeggen. Omdat er tussen jou en "je leuke en lieve en charmante en iedereen begrijpende narcist" afstand is ontstaan. Maar zolang je er middenin zit, is het telkens passen en meten, concessies doen, en uitleggen, en steeds weer in herhalingen treden, voordat iets verandert.

Het blijft heel moeilijk, en het was al heel moeilijk om te ontdekken dat je te maken hebt met iemand met een narcistische persoonlijkheid (of stoornis, in mijn geval was mijn ex dan echt hartstikke narcistisch).
Het is zoals in elke relatie: wat heb je voor iemand over? Een logische vraag is: wat heeft de ander voor je over?
Op die manier kom je er nog wel uit samen.
Maar met zo'n persoon liggen de zaken heel anders omdat hij/zij andere wijze van denken en handelen erop na houdt, het conflict ligt telkens op de loer!
Ik ben het eens met het artikel hierboven.
Ik vind dus ook dat je niemand zijn gang moet laten gaan, als er werkelijk iets aan de hand is, waar ook je eigen belangen een grote rol in spelen. Tegenwicht dwingt respect af. Meegeven en meebuigen met de grillen van een ander verzwakt je eigen positie.
Het probleem voor mij: de situatie was niet meer vol te houden. Een narcist, althans een beetje een nadenkende en intelligente narcist, weet wat hem mankeert. Hij zal dat altijd proberen te verdoezelen, omdat dit nou eenmaal geen beste indruk maakt! Hij zal het compenseren met beloftes van beterschap, smeekbedes om vergeving, en onthoudt dit enkele dagen, of in gunstig geval enkele weken. Probleem is: dezelfde frustraties en troubles komen steeds terug! Alleen iemand, die bereid is keihard aan zichzelf te werken (en daar wringt de schoen, in zo'n geval heel vaak) en rekening met een ander te houden kan veranderen.
Ik heb het opgegeven en heb helemaal geen tips, want je loopt langzaam leeg, als een ballon. In dat geval is het van groot belang: op tijd wegwezen!!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs