Comments for Het managen van mijn narcist.

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 20, 2017
Rating
starstarstarstar
managen van een narcist
by: Sylvia Groot

Managen van een narcist.

U hebt kennelijk een aangeboren psychologisch inzicht. Dat is echter niet iedereen gegeven. U hebt duidelijk gekozen om bij uw narcist te blijven; een vermoeiend pad. Uw keuze verdient zowiezo respect.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Het managen van mijn narcist..


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs