Het verdriet

by E
(België )

Hallo,Ik ben een jonge dame die in relatie is met vermoedelijk een narcist. Dit is al van het begin van onze relatie aan de gang. Als ik hem fantastisch noemde duwde hij me weg en zei dat ik nog teleurgesteld zal worden. Ik begreep het niet echt. Verliefd kijken naar hem waar andere mensen bij waren dan trok hij een foto en zette deze voor mijn neus. Kijk hier maar naar. Als ik compassie had begon hij te lachen. Als ik verdriet had ging hij op café naar een vrouw die iets meegemaakt had en het hem interesseerde. Hij maakt me vaak uit voor fout redeneren. Omdat ik niet wil meegaan in zijn denken. Ik zeg dat soms ook maar dat is enkel en alleen als hij iets wil oplossen en ik al weet wat dat voor gevolg heeft op mijn naam. Zoals internetfacturen of dergelijke. Hij zegt dat hij mij graag ziet maar behandelt me verkeerd. Ik voel me niks voor hem. Hij ontkent alles. Zelfs als hij snurkt dan zegt hij nee dat is niet waar. Dus met andere woorden zou ik wakker blijven om hem te kunnen pesten. Zo verkeerd. Heb wel wat beters te doen dat dat. Als ik hem ergens op wijs heeft hij agressie aan zijn mond. Hoe durf je zo over mij te denken zegt hij dan. En als dat niet genoeg is dan gaat hij op familie weekend en zijn familie wil me er niet bij. Hij ook niet. Ik stelde voor een apart huisje te huren wat verder en hij zuchtte toen hij de laptop nam. Hij heeft me achtergelaten. Ik zal later vertellen of het me is gelukt met de tips. Ook als het niet is gelukt. Fysiek ben ik een vod zo ook mentaal. Daarna zal ik eraan beginnen. Ik hoop jullie allemaal te kunnen helpen als het positief uitdraait. Veel groeten en sterkte aan mijn medemensen...

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs