Comments for Hoe blijf ik ‘in control’?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 18, 2012
Rating
starstarstarstarstar
hoe start ik mijn eigen leven op na mijn CVA
by: Ronald Kroon

Het leven na een CVA is een leven dat bol staat van reageren op je eigen mogelijkheden.
Dit houdt dus in dat je moet anticiperen op de vermoeidheidsgrenzen waar je tegen aan loopt voordat je ook maar de eerste stap zet.

Ik heb mijn therapieen gelopen in Leiden waaronder bij Feri zelf en ik weet nog dat hij mij op mijn hart drukte dat ik vooral de CVA wereld los zou laten om uiteindelijk mezelf te beschermen.
Ik heb er zelf voor gekozen om juist het tegenovergestelde te gaan doen en er vol in te duiken juist omdat ik de personen die getroffen waren begreep en dat zij mij begrepen.

Ik heb nu 4 personen aan mijn vriendenkring toegevoegd die net als ik te maken hebben met een CVA verleden.
Eén van die personen heb ik meegenomen naar de lotgenotengroep van Almere waar ik zelfs als ceremony meester heb opgetreden om de hele middag aan elkaar te praten en ik heb een voordracht gedaan in gedichtvorm en een verhaal over de leuke kanten van een NAH.

Nee, het is zeker niet allemaal leuk wat wij mee maken maar het is wel zo dat zelfspot ons een eind op weg helpt in de goede richting.

Mijn werk ben ik kwijt bij de KLM.
Mijn leven is anders geworden na het CVA.
Maar mijn leven is zeker niet op gehouden na mijn CVA en samen maken we er het beste van en dat mede dankzij Feri.

Feri bedankt en als u ooit eens uw hulp zou willen aanbieden aan de werkgroep Jonggetroffenen van de CVA vereniging waar ik zelf nu deel van uitmaak teneinde andere lotgenoten te helpen in hun zoektocht naar herkenning en vooral erkenning hou ik me zeker aanbevolen.

Ronald Kroon
Voormalig KLM medewerker maar nu vooral in dienst van mijn mede-lotgenoten.

Mar 17, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Eigen wijs...maar o zo waardevol!
by: Feri Kovács

Ik hoef hier niets meer aan toe te voegen. Een ontroerend en prachtig voorbeeld van iemand die na een CVA toch haar leven oppakt. Op een manier die anderen met eenzelfde lot kan doen inspireren. Dat is precies waarom deze website is opgezet! Nou nog benieuwd naar nog meer reacties...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Hoe blijf ik ‘in control’?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs