Comments for Hoe kan ik dit alles verwerken?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

May 31, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Feri

Dag M,

Je zult moeten accepteren dat familie nooit vrienden zijn... familie kun je niet kiezen, die krijg je er gratis bij. Vrienden kun je bewust kiezen.
Mensen verwarren dit vaak en dat leidt tot veel frustraties.
Als je geluk hebt tref je een familie waar je ook goede vrienden uit kan halen. Als je meer pech hebt dan heb je zoiets als wat jij nu hebt meegemaakt.
Focus op die mensen in je leven die je gelukkig maken, niet op al die mensen die je niet zien staan of die jouw geluk en dat van je gezin in de weg staan. Kies voor vrienden! mvg, Feri

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Heeft u iets aan deze oplossingen?.

Return to Hoe kan ik dit alles verwerken?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs