Hoe om te gaan met een borderliner

by M
(Nederland)

We hebben extra bevestiging nodig. Niet middels woorden, maar door daden. Borderliners zijn heftig in elk opzicht en dus ook in de liefde. Niemand kan je meer liefde geven dan een Borderliner. Je zult vertroeteld worden tot het bot. Maar lieg NOOIT. Dat hebben we door en daarmee start de ellende. Zelfs het kleinste leugentje om bestwil zal nooit vergeten worden en wraak wordt genomen. En zelfs geweld wordt niet geschuwd want er wordt onrecht aangedaan. Borderliners verafschuwen onrecht. Het zijn de meest zuivere mensen. Doe hen geen pijn, want je krijgt het in tienvoud terug en dat wordt als volkomen legitiem gezien. Wees altijd eerlijk en stel duidelijke grenzen.

Wees niet agressief; dat voedt ons juist en zorgt ervoor dat je nog erger op je donder krijgt: wij hebben tenslotte niets te verliezen dus winnen zul je het nooit.
Heb de Borderliner lief!!!

Click here to read or post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html


If you want you can follow me on Twitter. I usually tweet in a serious way: whenever there is any news to share, being either about brain injury, emotional problems, abnormal behavior or other morality issues. Click on the link below:

Als u wilt kunt u me ook op Twitter volgen. Ik tweet eigenlijk alleen serieuze zaken, of dat nu nieuws is over hersenletsel, emotionele problemen, abnormaal gedrag of andere ethische zaken. Klik op onderstaande link:

https://twitter.com/fckovacs