Comments for Hoeveel zullen het er daadwerkelijk zijn?

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Apr 10, 2012
Rating
starstarstarstarstar
antwoord en vraag
by: Anonymous

narcisten kennen geen echte onvoorwaardelijke liefde omdat hen dit niet is meegegeven in de opvoeding en kunnen daarom ook geen echte liefde delen. hun narcisme is een alternatief hiervoor. door erom te lachen, tegen te vechten of ervoor te vluchten los je niks op.
sterker nog het houdt het in stand of stimuleert het zelfs. alle vormen van liefde die je ze geeft (genegenheid, geborgenheid, bevestiging, grenzen, hulp) ervaren zij onbewust als zeer confronterend en pijnlijk. wat kunnen we er dan mee?
narcisten leren ons 1 hele belangrijke les:
hoe onvoorwaardelijk ( niet grenzeloos ) is onze liefde? liefde en verdriet zijn primaire gevoelens. hoe vaak ervaren wij woede, angst, schaamte e.d? en hoe vaak leggen wij de oorzaak hiervan bij een ander? Ik denk dat wij ons mogen afvragen in hoeverre wij ( als niet narcisten ) in staat zijn onvoorwaardelijk lief te hebben. als ik onvoorwaardelijke liefde had voor mezelf en een ander, kan een narcist dan nog stand houden denk je?

Mar 07, 2012
Rating
starstarstarstarstar
waarom narcisten zó open zijn?
by: Feri Kovács

Dank voor je commentaar en complimenten. Allereerst: die 20% is ook maar een schatting van wat ik in de praktijk zie. Bijvoorbeeld: bij hoger opgeleide 'slimme' mensen zoals advocaten, artsen, technici zie je een behoorlijk hoog percentage narcisme, mogelijk wel tot 30-40%, dus 1 op 3. Bij andere beroepsgroepen kan dit minder zijn. Het gemiddelde zal dan wel lager uit komen maar zeker meer dan 10%. Let wel dat ik het concept narcistische persoonlijkheidsstoornis NIET gelijk schakel met iemand die veel weet of veel kan. Hét belangrijkste criterium of iemand nu wel of niet een narcistische persoonlijkheidstoornis heeft is: of hij/zij voldoende empathisch vermogen heeft én vriendelijk is. Dit criterium is relatief scherp en heeft een duidelijk bestaansrecht in de neurowetenschappen. Voldoende empathisch vermogen komt namelijk veel meer voor in een gezond brein. Bij een narcistische persoonlijkheid is dat in de opvoeding nogal mis gegaan. Sommigen zeggen wel dat iemand een narcist kan zijn maar dan van de 'goede' soort. Als we op die manier persoonlijkheidstoornissen gaan invullen dan kunnen we vele mensen als zodanig gaan bestempelen. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Ten tweede: een narcist is vaak een open boek, vooral de wat extremere vormen. Deze types zullen niet kunnen stoppen iets over zichzelf te vertellen. Ze voelen niet aan dat zij daarmee over de grenzen van anderen heen gaan. Dat ik graag ook gepassioneerd dingen over mezelf uitleg of over zaken waar ik veel van weet, betekent nog niet dat ik een narcist ben. Wel zijn er bij iedereen, dus ook bij mij, allerlei persoonlijkheidseigenschappen die in meer en mindere mate vóórkomen. Dat ik vermoedelijk wat meer eigenschappen heb die in de buurt komen van wat narcisten hebben...tja. Maar...fundamenteel blijft dat andere eigenschappen ervoor zorgen dat je niet over de schreef gaat. Met name dus...voldoende empathisch vermogen en vriendelijkheid. Ik zal de pagina's uitbreiden over wanneer je nu wel en niet narcisme kunt hebben. Want dat blijft toch wat lastig voor velen.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Herkent u de problemen?.

Return to Hoeveel zullen het er daadwerkelijk zijn?.


Read here about all disclaimers relevant to this site:

LegalDisclaimers.html